De cursus Event Security Officer / ESO


Voordat je binnen de evenementenbeveiliging aan de slag kan gaan, zal je de cursus Event Security Officer moeten volgen. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van wat de cursus ESO inhoudt door middel van een korte omschrijving van de inhoudsopgave van het lesboek.

Inhoudsopgave Event Security Officer lesboek

1. de event security officer

 • Opleidingseisen
 • Werkzaamheden
 • Gastheer / Gastvrouw

2. soorten evenementen

 • Muziekconcerten en Dance
 • Beurs of Conferentie
 • Braderie Kermis

3. crowd management

 • Risk Management
 • Publieksveiligheid
 • Operationele gevolgen

4. Wetgeving strafrecht

 • Wetboek van Strafrecht en-vordering
 • Verschillende strafbare feiten
 • Vernieling, mishandeling enz.

5. bijzondere wetten

 • WPBR
 • Opiumwet en wegenverkeerswet
 • Wet Wapens en Munititie

6. beveiligingshulpmiddelen

 • Bouwkundige hulpmiddelen
 • Communicatie hulpmiddelen
 • Helicopter en CCTV

7. Toegangscontrole

 • Controle toegangsbewijzen
 • Veiligheidsfouillering
 • Weigeren van bezoekers

8. bezoekersgedrag

 • Bezoekersprofiel
 • Observeren groepsgedrag
 • Statisch en dynamisch publiek

9. Communiceren

 • Soorten communicatie
 • Ruzie en conflicten
 • Gespreksmodellen

10. Conflictmanagement

 • Agressiebeheersing
 • Professioneel handelen
 • Zelfcontrole

11. EHBO bij evenementen

 • Basiskennis EHBO
 • Eerste hulp bieden
 • Volgorde van handelen

12. brandveiligheid

 • Kennis van brand
 • Overzicht blusmiddelen
 • Gevaren bij brand

 13. Ontruimen

 • Ontruimingsprocedure
 • Menselijk gedrag en paniek
 • Verdachte voorwerpen en bomalarm

14. rapporteren

 • Briefing en rapporteren
 • Observeren
 • Signaleren

tot slot...

 

 Deze inhoudsopgave is slechts een kleine greep uit de te behandelen onderwerpen.