Evenementenbeveiliger bij UCM Bluestar

Sollicitatieproces

Binnen Bluestar kan men niet zomaar als evenementenbeveiliger m/v aan de slag. Na de eerste selectie wordt men uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking. Dit is allereerst om elkaar persoonlijk te leren kennen en wij kunnen zo uitgebreid vertellen wat wij van een beveiliger verwachten binnen onze organisatie.


Opleidingseisen

Als een nieuwe medewerk(st)er nog niet voldoet aan de opleidingseisen dan zal er eerst intern een opleiding gevolgd worden alvorens men als evenementenbeveiliger aan de slag kan. Na het volgen van deze interne opleiding zal men een landelijk erkens examen moeten halen bij het examenbureau voor de particuliere beveiliging: het SVPB


Screening beveiligers

Nadat de evenementenbeveiliger voldaan heeft aan de opleidingseisen, volgt een screening door de Politie. In deze screening (klik hier voor een meer uitgebreidere uiteenzetting) wordt na gegaan of de beoogde nieuwe medewerker geen criminele antecedenten (strafblad) heeft die een belemmering vormt voor het in dienst nemen van deze medewerker.


Legitimatiebewijs

Als de screening door de politie geen bezwaren oplevert, ontvang de beveiliger een zogeheten beveiligingspas waarmee de beveiliger kan aantonen dat de politie toestemming gegeven heeft voor het werken als beveiliger. De toestemming is over het algemeen drie jaar geldig. Hierna volgt opnieuw een screening.


In dienst bij Bluestar Security

Als het gehele bovenstaande proces goed verlopen en doorstaan is, treedt de evenementenbeveiliger als nieuwe collega in dienst bij ons. Deze mijlpaal luidt tevens weer een nieuwe periode in: cursussen volgen!

 

Lees verder om meer te weten te komen over deze cursussen.


EHBO Cursus

Als evenementenbeveiliger bij UCM Bluestar Security loop je tegen vele uiteenlopende situaties aan, een van deze mogelijk situaties is een medisch noodgeval. Als hulpverlenings-organisatie voelen wij onze plicht ook in deze situaties te kunnen helpen. Vandaar dat wij een EHBO Cursus verplicht stellen voor alle beveiligers binnen ons team. EHBO Cursus volgen


BHV Cursus

Een EHBO geval is natuurlijk maar één van de mogelijke incidenten waar we als beveiliger tegenaan kunnen lopen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat we tijdens ons werk een brandje moeten blussen of dat we genoodzaakt zijn (te helpen) bij een ontruiming. In deze gevallen is het gevolgd hebben van een BHV cursus een absolute MUST Zelf een BHV Cursus volgen?


Eerste Hulp Bij Drank& Drugs

Tijdens evenementen komt alcohol en drugs-gebruik voor. Tijdens ons werk kijken wij hier onbevooroordeeld naar. Niet altijd gaat het gebruik hiervan goed. Drugs kan slecht vallen en alcohol kan te rijkelijk vloeien. In deze gevallen kunnen onze beveiligers ook hulpvelrend optreden nadat zij deze cursus gevolgd hebben.