Crowd Management: úw uitdaging, onze expertise!

"Manage the crowds, create the magic"

Crowd Management verwijst naar het beheren en controleren van grote groepen mensen, vaak bij evenementen, manifestaties, openbare plaatsen of in noodsituaties, om de veiligheid en de goede gang van zaken te waarborgen. Dit omvat het plannen van de ruimte, reguleren van de stroom van mensen en het nemen van maatregelen om mogelijke risico's te minimaliseren.

Veiligheidscoördinator

Projectmanager SecuritySecurity Audits uitvoeren

Trainingen en Cursussen