Projectmanager Security | Security Eventmanager

Waarom een Projectmanager Security?

Het waarborgen van veiligheid op en rond evenementen is een complexe materie voor hen die hier niet gewend zijn mee om te gaan. Meer dan eens worden wij dan ook verzocht een organisatie bij te staan op onderdelen zoals bijvoorbeeld de beveiliging, het beveiligingsplan of het coördineren en controleren of de aanwezige beveiliging zijn werk wel naar behoren doet, aan de wettelijke vereisten voldoet en in aantal wel aanwezig is, zoals eigenlijk altijd in de vergunning ook opgenomen.

Taakveld Projectmanager Security

Hieronder volgt een greep uit de werkzaamheden die bij een Projectmanager Security kunnen passen:

  • Risicoanalyses maken
  • Sparringspartner voor de overheid ten aanzien van beveiliging/veiligheid
  • Beveiligingsplan schrijven
  • Inzet beveiligingspersoneel bepalen
  • Aanspreekpunt zijn voor organisatie/partners ten aan van de beveiliging/security
  • Als Liaison Security opereren op Strategisch-, tactisch- of operationeel niveau.
  • Andere taken in relatie tot opdracht/event/complexiteit.