Audit beveiliging | Security Audit

Event Security Audit (ESA)

Als organisator of gemeente ben je druk met alle taken en verantwoordelijkheden. Over de beveiliging heeft iedereen een mening en worden veel dingen geroepen maar hebben we nu eigenlijk een beeld van de kwaliteit van de ingezette beveiligers en het aa

 

Hieronder volgen een aantal vragen over de ingezette beveiliging maar waar je waarschijnlijk geen onafhankelijk antwoord kan krijgen:

  • Werkt het aantal beveiligers dat volgens de offerte en de vergunning aanwezig moet zijn?
  • Voldoen de ingezette beveiligers aan de juiste wettelijke verplichtingen?
  • Vind de toegangscontrole op de juiste wijze plaats?
  • Klopt het accreditatiesysteem en wordt dit op de juiste wijze uitgevoerd?
  • Worden beveiligers doelmatig ingezet?