Cursus Praktijkopleider Event Security Officer

Het opleiden en begeleiden van evenementenbeveiligers gebeurt door een binnen de beveiligingsorganisatie aangestelde Praktijkopleider Event Security Officer (ESO). We zien in de praktijk dat veel Praktijkopleiders moeite hebben met het goed en systematisch opleiden en begeleiden van beginnende evenementenbeveiligers.

 

LET OP Deze cursus vervangt niet de verplichte praktijkbeoordelaarsdag ESO van het SVPB.

Meer informatie en de voorwaarden klik hier

Praktijkopleider of praktijkbeoordelaar?

Het SVPB hanteert de benaming praktijkbeoordelaar. Dit is de beveiliger binnen de organisatie die de officiële beoordeling van de stagiaire ESO doet alvorens deze het praktijkexamen ESO van het SVPB mag doen. Vaak zie je dat deze beoordelaar ook de praktijkopleider is en de stagiaire ESO ook daadwerkelijk begeleidt/opleidt tijdens evenementen. deze cursus is voor beide typen een waardevolle investering die zich zeer zeker terug gaat betalen door beter opgeleide evenementenbeveiligers en hogere slagingskansen voor het praktijkexamen.

Waarom de Praktijkopleiderdag ESO van UCM?

Deze dag staat in het teken van de noodzakelijke kennis en vaardigheden om toekomstige evenementenbeveiligers gedegen op te leiden weer scherp op het netvlies te hebben. We bieden handvatten om op een gestructureerde wijze de Event Security Officer zo optimaal mogelijk voor te bereiden op zijn/haar werkzaamheden en praktijkexamen.

Inhoud van de cursus Praktijkopleider ESO

  • Structuur aanbieden voor het opleiden van de Event Security Officer
  • Opfrissen wetskennis in relatie tot de ESO
  • Leerstijlen KOLB en hoe toe te passen
  • Noodzakelijke documenten toelichten
  • Praktische voorbereiding op het ESO examen.

Signalen die de cursus Praktijkopleider ESO nuttig maken

In algemene zin zien we een aantal signalen die aanleiding kunnen geven praktijkopleiders aan deze cursus deel te laten nemen:

  • Met enige regelmaat halen niet alle stagiaires ESO in 1x hun praktijkexamen
  • Er zit onvoldoende structuur in het opleiden en begeleiden van ESO stagiaires
  • Praktijkopleiders/praktijkbeoordelaars komen zelf kennis/kunde tekort
  • Stagiaires geven signalen dat ze de begeleiding onvoldoende vinden
  • Landelijk slagingspercentage 69% (jan-juni 2023, bron SVPB)