Veiligheidscoördinator Evenementen

Waarom een veiligheidscoördinator?

Een veiligheidscoördinator kan een organisator van een evenement veel werk uit handen nemen tijdens het evenement maar kan juist ook zorgen voor rust in de voorbereidende fase.

 

Een veiligheidscoördinator kan zorgen voor en toezicht houden op de juiste uitvoering van planning en werkzaamheden en kijken of zaken gebeuren conform de afgegeven vergunning. Vragen die wellicht hierbij van belang kunnen zijn:

  • Voldoet het ingehuurde beveiligingsbedrijf aan alle voorwaarden en voldoen zij aan alle wettelijke eisen?
  • Klopt het aantal geleverde beveiligers met de vergunning?
  • Is het terrein zo ingericht dat alle nooduitgangen functioneel en bruikbaar zijn
  • Is de capaciteit van het terrein voldoende voor het aantal te verwachten bezoekers?
  • Heeft de EHBO de juiste mensen met de juiste kwalificaties geleverd?
  • Opstellen van een goed accreditatiesysteem (strak maar niet té strak

Veiligheidscoördinator en hulpdiensten

Onze veiligheidscoördinator spreekt dezelfde taal als de hulpdiensten zoals Politie, Handhaving en en andere controle instanties. Ook tijdens het evenement kan er regelmatig overleg nodig zijn met de hulpdiensten en bijvoorbeeld de gemeente als vergunningverlener.